Nieterminowe złożenie deklaracji PIT – co za to grozi?

 

Deklaracja PIT jest jednym z najważniejszych dokumentów w funkcjonowaniu każdego przedsiębiorstwa. Termin jego złożenia jest sztywno ustalony, a każde opóźnienie może wiązać się z karami. Co więcej, może być potraktowane również jako złamanie prawa, bowiem klasyfikowane jest jako próba zatajenia przed Państwem – w tej sytuacji jego reprezentantem, czyli Urzędem Skarbowym – zobowiązania finansowego powstałego wobec państwowych instytucji finansowych. Dlatego każdy PIT po terminie jest

Czym jest wykroczenie skarbowe?

Artykuł 53 § 3 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeksu karnego skarbowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2137) określa, czym jest wykroczenie skarbowe w oczach polskiego prawa. Jest to czyn polegający na niewpłaceniu lub wpłaceniu niepełnej należności podatkowej. Popełnienie wykroczenia skarbowego może grozić grzywną. Aby czyn został zaklasyfikowany jako wykroczenia, a nie przestępstwo, kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej bądź wartość przedmiotu czynu nie może przekraczać pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (w 2017 roku 5 x 2 000 zł = 10 000 zł) w czasie jego popełnienia. Ta pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia to tzw. ustawowy próg.

Konsekwencje złożenia deklaracji PIT po terminie

Obowiązkiem każdego płatnika wobec fiskusa jest dotrzymywanie wszystkich wyznaczonych terminów. Każdy z nich został ustawowo określony, niekiedy jako ilość dni od zaistnienia zdarzenia, a w przypadku zeznań stałych, rocznych jako konkretna data graniczna. Dla deklaracji PIT terminem nieprzekraczalnym jest ostatni dzień kwietnia. W interesie przedsiębiorcy jest dotrzymanie tego terminu, bo każdy PIT po terminie to problem dla firmy. W zależności od formy składanie zeznania podatkowego, rzeczywisty termin na wysłanie deklaracji jest nieco inny. Dla tych, którzy robią to przez Internet, późne godziny nocne dnia 30 kwietnia to jeszcze termin mieszczący się w wyznaczonym czasie. Należy jednak pamiętać o pobraniu UPO, czyli urzędowego poświadczenia odbioru. Dla tradycjonalistów ostatecznym terminem jest ostatni dzień roboczy kwietnia i godzina, do której pracuje urząd. W przypadku wysyłania zeznania za pośrednictwem Poczty Polskiej za datę złożenia deklaracji uważa się datę nadania, podczas gdy dla korzystających z usług kurierskich data złożenia deklaracji to wyłącznie data dostarczenia dokumentów.

Wysokość kary

Kary nakładane na tych, którzy nie wywiązali się z obowiązku wobec urzędu, są różne i zależą niejako od stopnia zignorowania zobowiązania. Spóźnialscy, czyli ci przedsiębiorcy, którzy deklarację wysłali z opóźnieniem, muszą liczyć się z sankcjami finansowymi. Kara ta wynosi od jeden dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości płacy minimalnej. Równie często jednak kończy się na ukaraniu mandatem sięgającym kilkuset złotych, którego wartość nie może przekroczyć podwojonej wysokości płacy minimalnej brutto. Warto wspomnieć, że mandat nakłada na przedsiębiorcę nie sąd, ale urzędnicy skarbowi.

Cięższe sankcje przewidziano dla tych, którzy w ogóle nie wysłali deklaracji. Po pierwsze, takie działanie może zostać potraktowanie nie jako wykroczenie, a przestępstwo skarbowe. Po drugie, w takim przypadku grzywnę nalicza się stawkami dziennymi, a nie określonymi, zamkniętymi kwotami. W tej sytuacji to sąd ustala wysokość dziennej stawki i ich ilość. Prawo wymaga, by liczba stawek była nie mniejsza niż 10 i większa niż 720. Sama kwota dziennej stawki wynosi natomiast od 1/30 minimalnego wynagrodzenia do 400-krotności minimalnej stawki dziennej. Decyzją sądu, oprócz kar finansowych, może być również kara pozbawienia wolności, jednak jest to niezwykle rzadko zapadający wyrok.

Konsekwencje złożenia deklaracji PIT po terminie wiążą się również z odsetkami, które mogą zostać naliczone, jeśli w konsekwencji opóźnienia podatek również zostanie opłacony po wskazanym terminie. Podatnik nie będzie mógł także rozliczać się z małżonkiem oraz przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Korekta PIT – rozwiązanie problemów spóźnialskich

Dla spóźnialskich, którzy chcą uniknąć utraty przywilejów i nałożenia kary finansowej, istnieje rozwiązanie doraźne. Lepiej złożyć niepełne zeznanie lub dokument z błędami niż przekazać PIT po terminie. Ważne jest jednak, by następnie szybko skorygować formularz. Dzięki temu w korekcie można wykazać ulgę podatkową albo wskazać cel dla 1 % podatku, co nie byłoby możliwe w innej sytuacji. Uniknie się tym samym kary finansowej za opóźnienie w złożeniu deklaracji.

Korzyścią tego rozwiązania jest również fakt, iż za opóźnienia w opłaceniu podatku fiskus nalicza odsetki w wysokości 8% w skali roku. Jeśli jednak przedsiębiorca złoży korektę PIT do pół roku od wyznaczonego terminu, będzie mógł skorzystać z obniżonej stopy odsetek – 4%.

Czy można uniknąć kary?

W niektórych sytuacjach jest możliwe uniknięcie kary za złożenie deklaracji PIT po terminie. W takiej sytuacji dokumenty należy złożyć wraz z tzw. czynnym żalem, który powinien zawierać m.in. wyjaśnienie, jakie przyczyny wpłynęły na powstanie opóźnienia. Opóźnioną deklarację najlepiej złożyć równocześnie z tzw. czynnym żalem jako jeden komplet dokumentów.

Chcąc uniknąć problemów i kar finansowych, czy to w postaci mandatu, czy późniejszych odsetek, przedsiębiorca powinien pamiętać o terminowym złożeniu każdej deklaracji dla Urzędu Skarbowego. PIT po terminie to szereg konsekwencji, dlatego warto mieć na uwadze fakt, iż można uniknąć opóźnienia lub spróbować zminimalizować skutki jego powstania.

 

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry