Ustawa o małej działalności gospodarczej – ukłon w stronę drobnych przedsiębiorców

Projekt  „Mała firma – mały ZUS” zakłada, że przedsiębiorcy, o przychodach nie przekraczających ok. 60 tysięcy złotych rocznie, będą płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne. Ustawa wiąże się z pakietem „100 zmian dla firm”

Jeżeli projekt ustawy wejdzie w życie, ok. 200 tysięcy firm będzie odprowadzało niższe składki na ubezpieczenia społeczne. To doskonała wiadomość dla przedsiębiorców korzystających obecnie z 24-miesięcznej ulgi przewidzianej dla rozpoczynających działalność.
Po zakończeniu okresu preferencyjnego część podmiotów znika z systemu ubezpieczeń bądź zakłada firmę, pod tą samą nazwą, zarejestrowaną na członka rodziny. Zdarzają się również przypadki przejścia do szarej strefy – dotyczy to przede wszystkim osób, które nigdy nie będą w stanie osiągnąć wyższego pułapu przychodów zważywszy na niszowy charakter swojej działalności bądź okresowy charakter świadczenia usług.

Ustawa o małych firmach a szara strefa

Ustawa o małych firmach ma w założeniu zapobiec „ucieczce” płatników,  uregulować ich status oraz pozwolić na dalszy rozwój bez konieczności ponoszenia wyższych wydatków na składki społeczne. Takie rozwiązanie przyniesie w dalszej perspektywie wymierne korzyści. Osoby prowadzące drobną działalność usługową – fryzjerzy, nianie, pomoc domowa, korepetytorzy, sprzątaczki etc. – będą mogły działać w pełni legalnie i nie oddawać lwiej części zarobków państwu. Warto przy tym zaznaczyć, że pieniądze z szarej strefy są istotnym składnikiem zarówno budżetu domowego, jak i obrotu krajowego. Obecnie trudno oszacować jak wiele osób prowadzi nieewidencjonowaną działalność usługową. Jest to w pełni logiczne posunięcie, ale niestety niezgodne z prawem. Jedynym sposobem na zalegalizowanie ich działalności, jest stworzenie przyjaznych warunków funkcjonowania na rynku przy minimalnym wkładzie finansowym.

Przyjęcie ustawy będzie równoznaczne z pozyskaniem dla systemu ubezpieczeń grupy najmniejszych przedsiębiorców. Obecnie podmiot, który uzyskuje przeciętny przychód, upoważniający go do skorzystania z obniżonej składki, musiałby zapłacić ok. 1,2 tys. zł. To ogromne obciążenie dla osoby, która dopiero zaczyna pracę na własny rachunek. Obniżenie każdego składnika, tzn. ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego oraz funduszu pracy, zmniejszyłoby sumę należnych składek o ponad połowę, co wydaje się stawką akceptowalną nawet przez przedsiębiorców o stosunkowo niskich przychodach.

 

Kto skorzysta z ustawy o małych firmach?

W pierwszym rzucie skorzystają przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność od ponad dwóch lat, co oznacza, że nie przysługuje im ulga z tytułu założenia pierwszej firmy. Na drugim miejscu plasują się przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, która po latach normalnego funkcjonowania, weszła w okres dekoniunktury. Istnieje również szansa, że sporo osób zdecyduje się zalegalizować działalność, wiedząc, że składki nie wzrosną po upływie 24 miesięcy.

Preferencyjny ZUS dla nowych firm

A skoro wspominaliśmy już o młodych firmach, działających przez okres krótszy niż dwa lata, przybliżmy nieco kwestię preferencyjnej składki ZUS. Warto nadmienić, że zmniejszone składki ZUS nie przysługują wszystkim. Wśród jednostek wykluczonych znajdują się wspólnicy spółki jawnej, komandytowej i partnerskiej, jednoosobowi założyciele spółki z o.o. oraz twórcy i artyści.
ZUS w preferencyjnej wysokości składek nie przysługuje również przedsiębiorcom, którzy w ramach swojej działalności świadczą te same usługi na rzecz byłego pracodawcy, które świadczyli przez dwa lata przed dniem rozpoczęcia tej działalności. Przykładowo, z ulgi nie będzie mógł skorzystać kierowca, który pracował wcześniej na etacie w firmie X, a później rozpoczął działalność gospodarczą, świadcząc te same usługi dla firmy X.
Warunkiem otrzymania ulgi jest również złożenie oświadczenia, że na 60 miesięcy przed złożeniem wniosku o rozpoczęcie działalności gospodarczej nie prowadziło się innej działalności gospodarczej.

Jak to wygląda w praktyce?

W przypadku rozliczania osób prowadzących działalność gospodarczą z preferencyjną stawka ZUS przyjmuje się podstawę wymiaru składek w wysokości 600 zł, co stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia za b.r.
W chwili dokonywania płatności za składki ZUS przedsiębiorca zobowiązany jest wykonać dwukrotny przelew na dwa różne konta ZUS – z tytułu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Przy opłacie minimalnych preferencyjnych stawek nie opłaca za siebie Funduszu Pracy. Kwota ubezpieczeń społecznych bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego wynosi 175,92 zł (z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym powiększona o 14,7 zł). Koszta ubezpieczenia zdrowotnego 297,28 zł. W zależności od wybranego wariantu kwota składek wynosi odpowiednio 473,20 zł lub 487,90 zł.

 

Anna Rajczak

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry